Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Meditation Courses de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens worden verzameld.

Meditation Courses, gevestigd aan Waterwolf 16, 2131HR Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegegevens
Meditation Courses
Waterwolf 16
2131 HR Hoofddorp
+31 (0)6 44 88 1021
meditationcourses.nl

A.G. Kerkhof is de Functonaris Gegevensbescherming van Meditation Courses. Hij is te bereiken via teus@meditationcourses.nl en op +31 (0)6 44 88 1021.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Meditation Courses verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Facturen
– Gebruikersnamen en wachtwoorden
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

De persoonsgegevens die hoofdzakelijk worden gebruikt zijn voor-, achternaam en e-mailadres. Overige gegevens zijn van secundair belang.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via teus@meditationcourses.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Meditation Courses verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Meditation Courses neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meditation Courses) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meditation Courses bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Gegevens Bewaartermijn Reden
Klant/Cursist Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Facturen
Gebruikersnaam en wachtwoord
Internetbrowser en apparaat typeOverige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Tot opzegging van klant/cursist, verzoek tot verwijdering of bij annulering bestelling

Opzegging van ‘mijn account’
Met een maximum van 7 jaar na beëindiging cursus of aanschaf van product of dienst.
Fiscale bewaarplicht van 7 jaar (belastingdienst)

Zolang klant/cursist een cursus volgt en gebruik maakt van het lesmateriaal in de online cursusomgeving, is het nodig om gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan
Adresgegevens:
Mogelijkheid tot het versturen van goederen of bezorgen post
Voormalige
Klant/Cursist
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Facturen
Gebruikersnaam en wachtwoord
Internetbrowser en apparaat type Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Tot opzegging van klant/cursist, verzoek tot verwijdering.
Opzegging van ‘mijn account’
Met een maximum van 7 jaar na beëindiging cursus of aanschaf van product of dienst.
Fiscale bewaarplicht van 7 jaar (belastingdienst)
Administratie en verantwoording naar belastingdienst.
After-sales activiteiten, aanbieden van nieuwe gratis en betaalde diensten/producten
Tot opzegging van klant met een maximum van 7 jaar
Website bezoeker IP-adres
Locatiegegevens
Activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type (smartphone, tablet, laptop, desktop computer)
Verschilt per cookie
Meer info klik ‘cookieverklaring’
Laten functioneren van de website.
Meten van aantallen en gedrag bezoekers
Ontvanger van email uit één van de mailinglijsten van Mailchimp
(op eigen initiatief aangemeld)
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Tot uitschrijving uit één of meerdere mailinglijsten van Mailchimp Om ontvanger te kunnen informeren
Om ontvanger nieuwsbrief te kunnen sturen.Cursist/klant:
Begeleiding en ondersteuning tijdens een cursus.


Delen van persoonsgegevens met derden

Meditation Courses deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meditation Courses blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonsgegevens worden in geen geval verkocht aan derden.

Categorie Naam Jurisdictie Doel Gegevens
ICT MailChimp
Marketing platform
USA Versturen emails uit één van de mailinglijstenMarketing Voornaam
Achternaam
E-mailadres
ICT Antagonist B.V.
Webhosting
Nederland Webhosting
Opslag van gegevens uit ‘mijn account’
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Facturen
Gebruikersnaam en wachtwoord
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Social Media Facebook Ireland Ltd.
Pixel (website plug-in: Javascript code)
Ireland Marketing doeleinde en meten activiteit gebruiker op websiteAnalytische cookie die websitebezoek meet Activiteit op website
Demografische gegevens
Geslacht
Leeftijd
Apparaattype
Interesses


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meditation Courses gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Meditation Courses gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meditation Courses en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar teus@meditationcourses.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Meditation Courses wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meditation Courses neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via teus@meditationcourses.nl

Maatregelen die wij genomen hebben voor het beveiligen van je gegevens op deze website zijn:
– de website is beveiligd met een SSL-certificaat
– HTTPS is afgedwongen
– Beveiligingssysteem (Patchman) van Antagonist B.V. biedt bescherming tegen datalekken.
– Wachtwoordbescherming bestaande uit meer dan 20 tekens.
– Mailchimp: extra beveiliging tweeledige verificatie (2FA)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je wordt geinformeerd over aankomende cursussen en acties.

Je bent succesvol ingeschreven

Schrijf je in voor een proefles

Je krijgt een uitnodiging om een live online proefles bij te wonen.

Je bent succesvol ingeschreven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je wordt geinformeerd over aankomende cursussen en acties.

Je bent succesvol ingeschreven

'Hier heb ik wel interresse in'

Je wordt geinformeerd over de aankomende cahllenge 'In 7 Dagen ZEN'

Je bent succesvol ingeschreven