Selecteer een pagina

Disclaimer voor www.meditationcourses.nl

Meditation Courses (Kamer van Koophandel: 34199976), hierna te noemen MC, verleent u hierbij toegang tot www.meditationcourses.nl en nodigt u uit de hier aangeboden cursussen en/of diensten af te nemen.

MC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

MC spant zich in om de inhoud van de www.meditationcourses.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.meditationcourses.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MC.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.meditationcourses.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MC.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je wordt geinformeerd over aankomende cursussen en acties.

Je bent succesvol ingeschreven

Schrijf je in voor een proefles

Je krijgt een uitnodiging om een live online proefles bij te wonen.

Je bent succesvol ingeschreven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Je wordt geinformeerd over aankomende cursussen en acties.

Je bent succesvol ingeschreven

'Hier heb ik wel interresse in'

Je wordt geinformeerd over de aankomende cahllenge 'In 7 Dagen ZEN'

Je bent succesvol ingeschreven